messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 96
คู่มือการปฎิบัติงาน(ธุรการ)
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 103
คู่มือการปฎิบัติงานด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 80