องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
description ประกาศรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่จึงขอแจ้งคำสั่ง อบต.พรมสวรรค์ ที่ 454/2565 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชานในช่วงเวลาพักกลางวัน และปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศรายไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศรายไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2