messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประกาศรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ประกาศรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
1 - 20 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3