องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ : 043-030301-2

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายก อบต #ทุกเสียงคือพลัง #เลือกตั้งสุจริต #ใช้สิทธิโปร่งใส #ในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564 #เวลา 08.00-17.00น. #เข้าคูหา รับบัตรเลือกตั้ง 2ใบ #ใบที่หนึ่งกากบาทเลือกสมาชิกสภาฯ ได้หนึ่งหมายเลข #ใบที่สองกากบาทเลือกนายก อบต. ได้หนึ่งหมายเลข poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
photo ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
photo รับสมัครการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
photo การแชร์ข้อมูลโควิด ถึงแม้จะเป็นเรื่องจริง หรือข่าวโครมลอย ก็มีความผิดนะครับ ฝากประชาสัมพันธ์ด้วย เพราะข้อมูลที่ถูกแชร์ไป ทำให้ผู้คนหวาดกลัว ตาม พรก.ฉุกเฉินฉบับที่29เกี่ยวกับสถานการโควิด
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
photo ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
photo รายงานสถานการผู้ป่วยโควิด-19 ณ สถานที่กักตัว ตำบลพรมสวรรค์
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์เรื่องมตราการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
photo ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศเรื่องกำหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน ใรโค กระบือ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
photo ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัคร ผช.นักทรัพยกรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
photo รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
โทร : 0850076762
นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
โทร : 0850076762
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ช่องทางการขอบริการ-E-Service
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 57