messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางกนกลักษณ์ เชื้ออุ่น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ(ระดับต้น)
เบอร์โทร : 0872301895
จ่าเอกวินัย ทับภูมี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวปวีณา บุตรศาสตร์
คนงานทั่วไป