messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองช่าง
นายศิรเวท รัตนวงค์
ผอ.คลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0625346733
นายเฉลิมชัย ไกรยกาศ
นายช่างโยธา
เบอร์โทร : 0847882130
นายธพิวัจน์ ศรีจวง
นายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 0828357682
นายไพรัตน์ กลางชะนี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 0852500312
นายเกียนติพงษ์ นามผาดอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0650857703
นายณรงค์ฤิทธิ์ ภูกาสอน
ผู้ช่างนายช่างโยธา
เบอร์โทร : 0831381172
นายเฉลิมพล บุญเดช
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
เบอร์โทร : 0831378600