องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบลอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ(ปง./ชง.) องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เบอร์โทร 043030302 กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง grade
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลืกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่จึงขอแจ้งคำสั่ง อบต.พรมสวรรค์ ที่ 454/2565 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชานในช่วงเวลาพักกลางวัน และปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file แผนการจัดหาพัศดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview100
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview113

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานผลการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม