messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือฯ ครั้งที่ 1 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศยกย่องชมเชยพนักงานส่วนตำบลพรมสวรรค์ grade
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลใเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
EIT poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
IIT grade
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
find_in_page ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
แผนการจัดหาพัศดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview91

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview71

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม