องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครโครงการระดับจังหวัด ภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดหาพัศดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานผลการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม