messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
check_circle สถานที่ท่องเที่ยว
ตัวอย่างภาพ

info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
ตำบลพรมสวรรค์ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2429 โดยแยกออกมาจากตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง โดย นายนวน โคตุเทน เป็นกำนันคนปัจจุบัน แบ่งการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ย้านถิ่นฐานมาจากหลายแห่ง ภาษาอิสานเป็นภาษาท้องถิ่น นับถือศาสนาพุทธ อนู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์

พื้นที่
เป็นที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศใต้ ติดกับอำเภอโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันออก ติดกับตำบลพรมสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันตก ติดกับตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ
อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม ทำข้าวเกรียบว่าว

สาธารณูปโภค
- มีไฟฟ้าใช้ครบ 11 หมู่บ้าน - มีปะปา 10 หมู่บ้าน - โทรศัพท์ 11 หมู่บ้าน