messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยง ออนไลน์และอ๊อฟไลน์ สำหรับประชาชน[18 สิงหาคม 2566]
โครงการปลูกป่า อบต.พรมสวรรค์[14 มิถุนายน 2566]
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ[12 เมษายน 2566]
การสรรหาพนักงานจ้างทั่ว ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง[27 ตุลาคม 2565]
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565 นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ช่วยเหลือประชาชนกรณีกู้ยืม ธนาคาร ธกส.[16 กันยายน 2565]
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์...[29 มิถุนายน 2565]
นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น คณะผู้บริหาร พนักงงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ช่วยกันซ่อมแซมถนนบ้านสว่างอารมณ์-บ้านหนองหิ่งหาย[21 เมษายน 2565]
นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสรรค์ ร่วมส่งมอบเก้าอี้สุขาพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง สร้างความมั่นคงเรื่องน้ำและการใช้ชีวิตประจำวัน...[23 มีนาคม 2565]
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ดออกตรวจติดตามและประเมินผลแผนตำบล มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยื่น 23 มี.ค. 2565[23 มีนาคม 2565]
วันที่21มีนาคม พ.ศ.2565 นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสรรค์ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ ร่วมมอบถังน้ำ1000ลิตรตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง...[21 มีนาคม 2565]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 24 รายการ)