messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวารีสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธีเททับทางเดิม) บ้านสมสนุก หมู่ที่ 10 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธีเททับทางเดิม) บ้านหนองน้ำแดง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง 200 มิลลิลิตร ให้แก่โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีใส หมู่ที่ 3 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบท่อครึ่งซีก คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร บ้านวารีสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบท่อครึ่งซีก คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๖ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหิ่งหาย ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำลอดข้ามถนนลูกรังคำนบดินกันน้ำลำห้วยแล้ง (ตนบน) บ้านพรมสวรรค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อรับน้ำสำเร็จรูปและดักขยะแบบมีฝาปิด บ้านหนองหิ่งหาย หมู่ที่ ๔ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนทางเดิม (ขยายถนนเพิ่ม)และก่อสร้างผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านนาสีใส ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนทางเดิม (ขยายถนนเพิ่ม) หมู่ที่ 2 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังบนผิวจราจรใหม่ บ้านสมสนุก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที ชนิดกล่อง 200 มิลลิลิตร ของโรงเรียนประจำปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ? 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบท่อครึ่งซีก คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมกำจัดสิ่งปฏิกูลภายในร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้แทนภาคประชาชนและผู้นำชุมชน ในการควบคุมและป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเดิม โดยวิธีใช้รถเกรดเดอร์ปรับเกรดเกลี่ยแต่งถนนทางเดิม ตามจุดที่กำหนด ภายในตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต รหัสสายทาง รอ.๒๐๑๙ สายทางบ้านพรมสวรรค์ - บ้านสะอาดนาดี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามจุดเสี่ยง จำนวน ๑๕ จุด และติดตั้งป้าย จำนวน ๑ ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกระจายน้ำ จำนวน ๕ ระบบ บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองน้ำแดง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,410 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร พร้อมโคมไฟส่องสว่าง จำนวน 30 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกระจายน้ำ จำนวน ๕ ระบบ บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง 200 มิลลิลิตร ประจำเดือน สิงหาคม- กันยายน พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed จ้างเหมาโครงการบูรณะซ่อมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธีเททับทางเดิม) บ้านพรมสวรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed จ้างเหมาโครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตำบลพรมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 115
rss_feed จ้างเหมาโครงการวางท่อตามคูคำนบดินกันน้ำรอบลำห้วย หนอง และ อ่างเก็บน้ำภายในตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 6 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิ่งหาย หมู่ที่ 4 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 115
rss_feed จ้างเหมาโครงการบูรณะซ่อมแซมผิวทางเดิม โดยวิธีใช้รถเกรดเดอร์ปรับปรุงเกรดเกลี่ยแต่งถนนลูกรังเดิม พร้อมเสริมลูกรังใหม่ตามจุดที่กำหนด ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 117
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีใส หมู่ที่ 3 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 112
rss_feed จ้างเหมาโครงการบูรณะซ่อมแซมผิวทางเดิม โดยวิธีใช้รถเกรดเดอร์ปรับปรุงเกรดเกลี่ยแต่งถนนลูกรังเดิม พร้อมเสริมลูกรังใหม่ตามจุดที่กำหนด จำนวน 18 จุด ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 116
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบท่อ คสล. ศก.๐.๖๐ เมตร แบบครึ่งซีก บ้านวารีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 136
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบท่อ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ เมตร แบบครึ่งซีก บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๕ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 119
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที ชนิดกล่อง 200 มิลลิลิตร ปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 124
rss_feed จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ ตำบลพรมสวรรค์ ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๒.๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 159
rss_feed จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๗ บ้านวารีสวัสดิ์ ขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๔๒.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ พร้อมระบบกระจายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 156
rss_feed จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ ตำบลพรมสวรรค์ ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๒.๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 136
rss_feed จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ ตำบลพรมสวรรค์ ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๒.๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 140
rss_feed จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ ตำบลพรมสวรรค์ ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๒.๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 181
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ คู่มือและอื่นๆ สำหรับหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๑๑ หน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 156
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ คู่มือและอื่นๆ สำหรับหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๑๑ หน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 151
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ คู่มือและอื่นๆ สำหรับหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๑๑ หน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 134
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ ๙ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 153
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่่ ๕ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที ชนิดกล่อง ๒๐๐ มิลลิลิตร ในห่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 158
rss_feed จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต รหัสสายทาง รอ.ถ ๑๒๘-๐๑ สายบ้านวารีสวัสดิ์ - บ้านนาสีใส พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑๐ จุด และติดตั้งป้าย จำนวน ๑ ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 157
1 - 50 (ทั้งหมด 65 รายการ) 1 2