messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
รายละเอียดรายงานประมาณการรายจ่าย ข้อบัญญัติ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
รายงานประมาณการรายจ่าย ข้อบัญญัติ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
รายละเอียดรายงานประมาณการรายรับ ข้อบัญญัติ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
รายงานประมาณการรายรับ ข้อบัญญัติ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล ข้อบัญญัติ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
บันทึกหลักการและเหตุผล รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ข้อบัญญัติ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน ข้อบัญญัติ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ข้อบัญญัติ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ ข้อบัญญัติ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
คำแถลง ข้อบัญญัติ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ข้อมูลเบื้องต้น ข้อบัญญัติ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
งบประมาณรายจ่าย ข้อบัญญัติ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ข้อบัญญัติ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ข้อบัญญัติ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
รายงานประมาณการรายจ่าย ข้อบัญญัติ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2