องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายละเอียดรายงานประมาณการรายจ่าย ข้อบัญญัติ 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานประมาณการรายจ่าย ข้อบัญญัติ 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายละเอียดรายงานประมาณการรายรับ ข้อบัญญัติ 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานประมาณการรายรับ ข้อบัญญัติ 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล ข้อบัญญัติ 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผล รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ข้อบัญญัติ 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน ข้อบัญญัติ 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ข้อบัญญัติ 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ ข้อบัญญัติ 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file คำแถลง ข้อบัญญัติ 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ข้อมูลเบื้องต้น ข้อบัญญัติ 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file งบประมาณรายจ่าย ข้อบัญญัติ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ข้อบัญญัติ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ข้อบัญญัติ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file รายงานประมาณการรายจ่าย ข้อบัญญัติ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file รายงานรายละเอียดรายรับ ข้อบัญญัติ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file รายงานประมาณการรายรับ ข้อบัญญัติ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผล ข้อบัญญัติ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2