ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง