ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที ชนิดกล่อง 200 มิลลิลิตร ของโรงเรียนประจำปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ? 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง