ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง 200 มิลลิลิตร ประจำเดือน สิงหาคม- กันยายน พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง