ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันคูคำนบดินกันน้ำอ่างเก็บลำห้วยใหญ่ บ้านนาสีใส หมู่ที่ ๓ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง