ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุด บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง