ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที ชนิดกล่อง ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง