ชื่อเรื่อง : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่จึงขอแจ้งคำสั่ง อบต.พรมสวรรค์ ที่ 454/2565 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชานในช่วงเวลาพักกลางวัน และปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ชื่อไฟล์ : KGE6wKhTue25936.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้