ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลใเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ

ชื่อไฟล์ : l4FUHIdThu121445.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้