messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีใส หมู่ที่ ๓ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธีทับทางเดิม) บ้านสมสนุก หมู่ที่ 10 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบประปาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขครุภัณฑ์ 100-59-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุในการเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น ชลประทาน (สปริงเวย์) บ้านหนองหิ่งหาย หมู่ที่ ๔ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาเวที,เครื่องเสียงพร้อมประดับตกแต่งตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุตำบลพรมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ตาม โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลพรมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ตาม โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลพรมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้พร้อมศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดรับแขกไม้เนื้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ตาม โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบล พรมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างเหมาบริการต่ออายุเว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ (www.promsawan.go.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที ชนิดกล่อง 200 มิลลิลิตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปิดภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที ชนิดกล่อง 200 มิลลิลิตร ของโรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการแข่งขัน กีฬาตำบลพรมสวรรค์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลพรมสวรรค์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และประดับตกแต่งสถานที่ตามโครงการแข่งขัน กีฬาตำบลพรมสวรรค์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลพรมสวรรค์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้แทนภาคประชาชนและผู้นำชุมชน ในการควบคุมและป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กบ 5948 รอ. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-64-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 3458 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อ คสล.ขนาด 0.40 เมตร แบบครึ่งซีก บ้านหนองหอย หมู่ที่ 8 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.40 เมตร แบบครึ่งซีก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 5 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาโครงการรื้อทำความสะอาดและจำกัดสิ่งปฏิกูลภายในร่องระบายน้ำ บ้านหนองน้ำแดง หมู่ที่ 11 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาโครงการรื้อทำความสะอาดและจำกัดสิ่งปฏิกูลภายในร่องระบายน้ำ บ้านหนองน้ำแดง หมู่ที่ 11 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กบ 5948 รอ. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-64-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างเหมาเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวทีและประดับตกแต่งผ้าตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์และขนมตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหาร , อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงและทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนทางเดิม โดยวิธีลงดินถมกลบหลุมขนาดใหญ่พร้อมลูกรังปรับเกรดเกลี่ยแต่งผิวจราจรถนนทางเดิม สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่นานางประเสริฐ ภูคารัตน์ (ฝายเอกภาพ) บ้านพรมสวรรค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงและทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง 200 มิลลิลิตร ให้แก่โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ? เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง 200 มิลลิลิตร ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ? เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
1 - 50 (ทั้งหมด 359 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8