องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

รบกวน ขอเบอร์โทรศัพท์ นายนพดล บุญเดช นิติกรชำนาญการ

086-7957957

(โดย:ธนารัตน์ เอี่ยมผ่อง (ประธานสอบสวน) เขียนเมื่อ:29 เมษายน 2565)

คุณครูเด็กทำใบงานเสร็จแล้วเอาไปส่งแล้วเอาชุดใหม่ได้เลยไหมคะ

เจ้าหน้าที่จะนำส่งให้ที่บ้าน ไม่ต้องเข้ามาเอาที่ศูนย์เด็กค่ะ

(โดย:นางสุณีย์ มาโยธา เขียนเมื่อ:07 เมษายน 2565)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดรับสมัครช่วงไหนครับ

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 10 มิถุนายน 2565

(โดย:นายธงชัย แก้วไวยุทธ เขียนเมื่อ:07 เมษายน 2565)

การยื่นลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ

ยื่นรับเบี้ยยังชืพคนพิการ ใช้เอกสารอะไรบ้าง 1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ 1 ชุด 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 3.สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร 1 ชุด *รับรองเอกสารด้วยลายมือชื่อ

(โดย:นางอ่อนศรี ทะนามศรี เขียนเมื่อ:05 เมษายน 2565)

4 รายการที่ดำเนินการแล้ว