messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสรรค์ ร่วมส่งมอบเก้าอี้สุขาพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง สร้างความมั่นคงเรื่องน้ำและการใช้ชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดบูรณาการกับหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่าย ให้กับนางอนงค์ ถาวรยิ่ง หมู่11 บ้านหนองน้ำแดง ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin