องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงิน พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
find_in_page รายงานรายจ่ายประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1