messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการเงินประจำปี 2566 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
find_in_page รายงานรายจ่ายประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1