องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.พรมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.พรมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.พรมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.พรมสวรรค์ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.พรมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.พรมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาครั้งที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 3 ข้อบัญญัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา 2 ขั้นแปรญัตติ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file ประกาศรายงานการประชุมสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1