องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศรายงานประชุมสภา 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศรายงานประชุมสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
description รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.พรมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.พรมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.พรมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.พรมสวรรค์ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.พรมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.พรมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2